INNOWACJA, PRZYSZŁOŚĆ,
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Zainwestuj w innowacyjny rynek druku 3D

OFERTA OBLIGACJI SERII ZTRX-A

KUB OBLIGACJE, ZYSKAJ NA AKCJACH

Typ obligacji obligacje zwykłe na okaziciela serii ZTRX-A
Wykup Obligacji wartość nominalna + 75% zysku z inwestycji*/**
Okres zapadalności 2 lata
Wartość Emisji 3,94 mln zł
Cena nominalna 4 500 zł
Cena emisyjna 5 000 zł
Minimalny zapis 5 000 zł
Termin zapisów 29 września – 13 października 2016 r.
Dzień przydziału 17 października 2016 r.

* Zysk z inwestycji liczony jest jako kwota uzyskana ze sprzedaży akcji Zortrax nabytych za środki pozyskane przez Emitenta z emisji obligacji, pomniejszona o wartość emisji obligacji serii ZTRX-A, jednak nie mniej niż 11,12% wartości nominalnej obligacji w skali dwóch lat. Na dzień 31.08.2016 r. wycena jednej akcji Zortrax dokonana przez PKF Consult wynosi 72,04 zł. W przypadku sprzedaży akcji Zortrax po cenie z wyceny, na każde zainwestowane 5.000 zł inwestor otrzyma 2.028 zł odsetek zwrotu z kapitału, czyli 40,56%.

** Posiadaczom Obligacji serii ZTRX-A w Dniu Wykupu zostanie wypłacone świadczenie pieniężne lub świadczenie niepieniężne w zależności od spełnionych warunków wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji serii ZTRX-A.

Celem emisji Obligacji serii ZTRX-A jest pozyskanie środków na zakup akcji spółki Zortrax S.A. Spółka IPO 3D S.A. zakupi za 100% wartości nominalnej Obligacji akcje Zortrax S.A. od dotychczasowych akcjonariuszy zainteresowanych sprzedażą tych akcji. Zakup akcji spółki Zortrax S.A. przez spółkę IPO 3D S.A. zostanie dokonany po kursie 45 zł za akcje.

Dokumenty do pobrania:

Memorandum Informacyjne www.ipo3d.polskidm.com.pl/memorandum.pdf

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego www.ipo3d.polskidm.com.pl/aneks_1.pdf

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego www.ipo3d.polskidm.com.pl/aneks_2.pdf

Komunikat Aktualizujący nr 1 www.ipo3d.polskidm.com.pl/komunikat_1.pdf

Warunki Emisji www.ipo3d.polskidm.com.pl/warunki.pdf

Informacje o ofercie www.ipo3d.polskidm.com.pl/teaser.pdf

Informacja o dojściu emisji do skutku www.ipo3d.polskidm.com.pl/sprawozdanie.pdf

Opinia Biegłego Rewidenta www.ipo3d.polskidm.com.pl/opinia.pdf

Film o Zortrax S.A. www.youtube.com/watch?v=_GkhfOPhWlkKomunikat w sprawie zakończenia skupu akcji Zortrax S.A. www.ipo3d.com.pl/komunikat.pdf

Komunikat w sprawie wykupu obligacji serii ZTRX-A www.ipo3d.com.pl/komunikat_ZTRX-A.pdfPublikacja sprawozdań finansowych spółki Zortrax S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie finansowe spółki Zortrax S.A. za 2016 r.www.ipo3d.com.pl/sprawozdanie.pdf

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Zortrax S.A. za 2016 r.www.ipo3d.com.pl/opinia.pdfKontakt dla inwestorów:

Oferujący:
Polski Dom Maklerski S.A.
tel. 22 629 27 12
kontakt@polskidm.com.pl


© 2016 IPO 3D S.A. - Wszelkie prawa zastrzeżone.