INNOWACJA, PRZYSZŁOŚĆ,
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Zainwestuj w innowacyjny rynek druku 3D

O NAS

INFORMACJE O SPÓŁCE

Przedmiotem działalności IPO 3D jest działalność inwestycyjna, w szczególności nastawiona na branżę nowych technologii. Spółka zamierza dokonywać inwestycji w akcje lub udziały innych spółek, które cechować będą się wysokim potencjałem wzrostu wartości.

Spółka jest w 100% zależna od spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Ze względu na ogromne zainteresowanie oraz istniejący duży popyt na akcje spółki Zortrax S.A., który widoczny był między innymi w ostatniej transakcji pozyskania inwestora prywatnego – ponad 3-krotny deklarowany popyt na oferowane akcje powołano spółkę IPO 3D S.A., która dokona wykupu akcji Zortrax S.A. od zainteresowanych mniejszościowych akcjonariuszy.

Emisja obligacji ma umożliwić inwestorom wyjście z inwestycji w związku z decyzją o przesunięciu debiutu giełdowego spółki Zortrax S.A. Zarząd Zortrax S.A. chce w ten sposób wywiązać się z obietnicy danej inwestorom.

WŁADZE SPÓŁKI

Łukasz Piasecki – Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od ponad 10 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Agencji Prywatyzacji oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa sektorów naftowego i chemicznego oraz nadzór właścicielski nad Naftą Polską S.A. Koordynował realizację rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego ( koncepcja operatora logistycznego).

Obsługiwał od strony merytorycznej (od strony jedynego akcjonariusza - Skarbu Państwa) pierwsze oferty publiczne następujących podmiotów: Grupa LOTOS S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Zakłady Chemiczne Police S.A.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra/Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, mając w zakresie obowiązków m.in. doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółek Skarbu Państwa (w tym: organizacja i doradztwo przy spotkaniach z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w spółki Skarbu Państwa w charakterze akcjonariusza oraz z mediami).

Od 2006 r. związany z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie pozyskania finansowania na rynku kapitałowym oraz funkcjonowania Emitentów na rynku giełdowym, od 2007 r. posiadającą licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst.

Zasiada w Zarządach spółek: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., Brokerzy URK Sp. z o.o., MBO Sp. z o.o., Prime Consulting Partners Sp. z o.o. oraz Technology Investments S.A.

Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Huta Szkła Gospodarczego Zawiercie S.A., Zakłady Azotowe w Chorzowie - Holding S.A., Termowent Polska Sp. z o.o., IQ Medica S.A., INVISTA Dom Maklerski S.A. oraz INVISTA S.A.

Aktualnie zasiada w Radach Nadzorczych: Polcolorit S.A., Electroceramics S.A., Baltic Ceramics S.A. oraz Industry Technologies S.A.

RADA NADZORCZA

Jarosław Ostrowski

Odpowiedzialny w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za obszar emisji papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzania papierów wartościowych spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Od 2016 roku Wiceprezes Polskiego Domu Maklerskiego S.A. W latach 2014 -2016 związany z domem maklerskim Ventus Asset Management S.A. jako Dyrektor Zarządzający, a w okresie 2010 – 2014 Wiceprezes, a dalej Prezes INVISTA Domu Maklerskiego S.A.

Od roku 2005 do 2009 Dyrektor Departamentu Emitentów urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, uprzednio Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W urzędzie KNF zajmował się zagadnieniami związanymi z publicznymi ofertami papierów wartościowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. Do roku 2003 ściśle współpracował z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Wykładowca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości (2003 – 2004), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Studia Podyplomowe dla Doradców Inwestycyjnych (2001 – 2004), Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomiczny oraz Studia Podyplomowe – okazjonalnie (1999 – 2004).

Mariola Golec

Z rynkiem kapitałowym związana od 2008 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako inwestor indywidualny na rynku akcji. W dotychczasowej karierze zawodowej pracowała m.in. w PKO Banku Polskim S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej oraz w POK Domu Inwestycyjnego BRE Banku. W latach 2009-2013 w ramach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Oddziału Stowarzyszenia w Lublinie, następnie Wiceprzewodniczącej Rady Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie. W latach 2013-2014 pełniła funkcję eksperta merytorycznego w realizowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa projekcie cyklu szkoleń on-line dotyczących inwestowania na giełdzie. Obecnie jako Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych zajmuje się bieżącą obsługą spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych oraz zagadnień pochodnych związanych z obecnością spółek na rynku regulowanym GPW.

Organizator oraz uczestnik wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym, obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich. Autorka kilkunastu publikacji naukowych związanych z różnymi aspektami inwestycji giełdowych i rynków kapitałowych.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Obecnie realizuje na ww. Uniwersytecie studia doktoranckie na kierunku Ekonomia w Zakładzie Finansowania Podmiotów Gospodarczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz przygotowuje rozprawę doktorską. Tematyka rozprawy doktorskiej mieści się w dziedzinie rynków kapitałowych.

Tomasz Szczerbatko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Ukończył kurs na doradcę inwestycyjnego prowadzony przez Związek Maklerów i Doradców. Aplikant radcowski. Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu prawa spółek oraz rynku kapitałowego.

Przebieg kariery zawodowej:
1997 r. - 2001 r. - Kancelaria adwokacka Mec. Tadeusza Szymańskiego w Lublinie
2001 r. - 2010 r. - Interbud Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu – wspólnik
2001 r. - 2002 r. - Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lublinie - dział podatków i opłat lokalnych
2003 r. - 2004 r. - CMS Cameron McKenna - dział korporacyjny
2004 r. - 2006 r. - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - dział kontroli podatkowej podatników z kapitałem zagranicznym i mieszanym
2006 r. - 2011 r. - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (Departament Firm Inwestycyjnych, Licencjonowania i Nadzoru Finansowego i Departament Emitentów)
luty 2012 r. - 7 grudnia 2012 - INVISTA S.A. - prokurent samoistny
Od grudnia 2012 – INVISTA S.A. – członek Rady Nadzorczej (od czerwca 2013 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a od lipca 2016 – Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Od maja 2011 r. do czerwca 2016 –Aforti Securities SA (dawniej: INVISTA Dom Maklerski S.A.) - inspektor nadzoru, od grudnia 2012 r. do września 2015 r.– prokurent
Od czerwiec 2014 r.– IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej
Od września 2014 r. – sekretarz Komisji Ligi przy Ekstraklasa S.A.
Od września 2014 r. Tomasz Szczerbatko Doradztwo Prawne
Od lipca 2016 r.– IPO 3D S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej© 2016 IPO 3D S.A. - Wszelkie prawa zastrzeżone.